บริการดูแล ดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้
2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสมอง โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต
3. ผู้ป่วยเรื้อรัง ในระยะพักฟื้น ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับ ฯลฯ
4. ผู้ป่วยที่เจาะคอ, ดูดเสมหะ ,ให้อาหารทางสายยาง, สวนปัสสาวะ, ทำแผล ,ต้องให้ออกซิเจน, ทำกายภาพบำบัด และอื่น ๆ

บริการของเรา

1. บริการรับผู้ป่วย /ผู้สูงอายุ มาดูแลที่ศูนย์
2. ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนข้าว ให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ
3. พาเดินเล่น ออกกำลังกาย กายภาพเบื้องต้น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4. จัดยาตามแพทย์สั่ง บริการอาหารตามหลักโภชนาการโดยคำนึงถึงความแตกต่างตามภาวะของโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เก๊าฯลฯ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
5. บริการการทำแผลกดทับ และประเมินแผล
6. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวทางศูนย์ นำส่งรักษาตามสิทธิ์บัตรทอง หรือสิทธิ์อื่น ๆ ขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย
7. บริการการดูแลทั้งรายวันและรายเดือน