บ้านดูแลผู้สูงอายุ นภาโฮมแคร์

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ดุจญาติ

ถ้าท่านพร้อม เราสัญญาว่า จะทำหน้าที่แทนท่านอย่างดีที่สุด

รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังออกจาก โรงพยาบาล โดยผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลอบอุ่นด้วยความจริงใจ มีการทำกายภาพพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์และการดูแลที่ทันสมัย

บ้านนภาโฮมแคร์มีสถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีแอร์ทุกห้อง บริเวณบ้านมีสวนรอบบ้าน เงียบ อยู่สบาย ไร้มลภาวะ

สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ชีวีจะยืนยาว เราจะทำเพื่อคุณ

เรารักที่จะดูแล เรารักที่จะเอาใจใส่ ทีมงานของเราเน้นการรักงาน เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องใจรัก  เราพร้อมแล้วที่จะดูแลญาติของท่านตลอดไป เราให้คำมั่น เราจะดูแลท่านทั้งร่างกาย และจิตใจพร้อม ๆ กัน

ขอรับรองด้วยด้วยเกียรติของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่รักงานด้านนี้ด้วยใจ ทำงานนี้มานานนับ 10 ปี เราจะดูแลญาติของท่านเป็นอย่างดี