บ้านดูแลผู้สูงอายุ นภาโฮมแคร์

บ้านดูแลผู้สูงอายุ นภาโฮมแคร์

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ดุจญาติ ถ้าท่านพร้อม เราสัญญาว่า จะทำหน้าที่แทนท่านอย่างดีที่สุด รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังออกจาก โรงพยาบาล โดยผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลอบอุ่นด้วยความจริงใจ มีการทำกายภาพพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์และการดูแลที่ทันสมัย

Read More

บ้านดูแลผู้สูงอายุ นภาโฮมแคร์

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ดุจญาติ ถ้าท่านพร้อม เราสัญญาว่า จะทำหน้าที่แทนท่านอย่างดีที่สุด รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังออกจาก โรงพยาบาล โดยผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลอบอุ่นด้วยความจริงใจ มีการทำกายภาพพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์และการดูแลที่ทันสมัย

บริการของเรา

บริการดูแล ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้ 2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสมอง โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต 3. ผู้ป่วยเรื้อรัง ในระยะพักฟื้น ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับ ฯลฯ 4….

Contact Us

ติดต่อเรา 99/35 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 26 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เบอร์โทรศัพท์ 087-296-8185 Email: naphahomecare@gmail.com แผนที่ Google Map

Healthy

บทความสุขภาพที่น่าสนใจ

หลัก 11 อ.เพื่อหนทางสู่สุขภาพกายและใจที่ดีของผู้สูงอายุ

read more